Komitet Naukowy

Kongresu Next Generation w latach 2016 – 2023

prof. Peter May
Peter May Family Business Consulting, Przewodniczący

dr Adrianna Lewandowska
Instytut Biznesu Rodzinnego
Wiceprzewodniczący Komitetu i Przewodniczący Kongresu

prof. dr hab. Maciej Stradomski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Jan Klimek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Jan Jeżak
Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

prof. dr hab. Krzysztof Wach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Beata Żelazko
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Jacek Lipiec
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Marta Widz
IMD Business School, Szwajcaria

dr inż. hab. Ewa Więcek-Janka
Politechnika Poznańska

dr hab. Alicja Hadryś
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu