Sonja Pilarczyk

Sukcesorka BUDMIX

    Sonja Pilarczyk – ur. w Essen, absolwentka wydziału architektury Politechniki Poznańskiej, pochodzi z firmy rodzinnej BUDMIX specjalizującej się w antykorozji betonu i stali oraz budowlach hydrotechnicznych. Tam zdobywała pierwsze doświadczenia.  Obecnie pracuje w firmie WPIP rozszerzając swoje kompetencje w zakresie projektowania oraz budowy obiektów przemysłowych. Jednocześnie wdraża system standaryzacji w procesach zamówień oraz wykonawstwa. Prywatnie miłośniczka dobrej architektury i designu.