Paweł Łągwa

Partner, CMT Advisory

    W CMT Advisory odpowiada za funkcjonowanie działu doradztwa transakcyjnego oraz działu Corporate Finance. Specjalizuje się w obszarze transakcji fuzji i przejęć, wycenach przedsiębiorstw, wycenach wartości niematerialnych i prawnych oraz w procesach restrukturyzacyjnych. Realizował projekty na rzecz podmiotów zagranicznych oraz krajowych, w tym notowanych na GPW.