Paweł Łągwa

CMT Advisory Sp. z o.o.

    Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego, gospodarczego i corporate finance. Specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych oraz procesach restrukturyzacyjnych. Realizował projekty na rzecz podmiotów zagranicznych i krajowych, w tym notowanych na GPW.