Mateusz Kowalewski

Współwłaściciel Hortimex

Praktyk zarządzania. Od 1994 roku pracuje w przedsiębiorstwie Hortimex, założonym przez jego ojca Tomasza J. Kowalewskiego.

Hortimex to specjalistyczne przedsiębiorstwo będące platformą wymiany towarów, wiedzy i doświadczeń pomiędzy światowymi producentami składników żywności a polskimi producentami żywności. Mateusz Kowalewski rozpoczął swoją karierę w firmie rodzinnej od prac administracyjnych. Obecnie pełni funkcje prezesa oraz współwłaściciela firmy.

Obszary zainteresowań: modele biznesowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez wartości, społeczna odpowiedzialność biznesu, systemy zarządzania jakością, sukcesja w firmach rodzinnych.