Małgorzata Rekosz-Piekarska

Sukcesorka firmy rodzinnej AZYL, PARP

    Małgorzata Rekosz – Piekarska, menadżerka i sukcesorka w firmie Azyl Biuro Rachunkowe S.C. Z. Rekosz, M. Rola. Zajmuje się budowaniem strategii, zarządzaniem zespołem i podnoszeniem świadomości działania procesów w firmie. Jest przekonana, że główną wartością w biznesie jest człowiek. Skupia się na wdrożeniu wartości firmy rodzinnej do zróżnicowanego pod względem doświadczeń zawodowych i pokoleniowych zespołu, przy jednoczesnej pracy nad efektywnością procesów. Wdraża zmiany we współpracy tak, by zaspokajały potrzeby współpracowników przy jednoczesnym podniesieniu efektywności ich działań, czego przykładem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii i zdalna współpraca trzech z ośmiu osób w zespole Azylu. Wychodzi z założenia, że każdy problem ma rozwiązanie satysfakcjonujący dwie strony, o ile obie strony chcą problem rozwiązać. Czasem biznesowe życie stara się zweryfikować ten pogląd.