Krzysztof Mędrala

Prezes Zarządu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

    Prezes Zarządu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Posiada bogate doświadczenie w pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych w obszarze rozwoju i restrukturyzacji spółek. Uczestniczył w transakcjach sprzedaży kluczowych spółek grup kapitałowych do inwestorów strategicznych. Prowadził projekty związane z tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, funduszami sekurytyzacyjnymi, funduszami aktywów niepublicznych oraz był odpowiedzialny za sprzedaż oraz rozwój oferty w zakresie outsorcingu oraz zarządzania wierzytelnościami. Pełnił funkcje Wiceprezesa Money Makers TFI S.A. (obecnie Alior TFI), Country Managera w Getin Holding Rumunia, Wiceprezesa Zarządu Casus Finanse S.A., Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., był także Dyrektorem Zarządzającym Alfa Bank w Kijowie, Wiceprezesem Zarządu Euro Bank S.A oraz Dyrektorem Pionu Sprzedaży i Marketingu HSBC Bank Polska S.A.