Jakub Wieszczeczyński

 Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka

    Jakub jest Radcą Prawnym i specjalistą w doradztwie z zakresu prawa handlowego, w tym w szczególności fuzji i przejęć, przedsięwzięć typu joint venture oraz projektów restrukturyzacyjnych. Zdobył wszechstronną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Zarządzał wieloma projektami typu due diligence lub vendor due diligence dotyczącymi spółek prowadzących działalność w różnorakich sektorach gospodarki.