Jakub Nowak

CMT Advisory Sp. z o.o.

    Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Kieruje projektem dotyczącym zarządzania aktywami funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorstw z branży retail. Przeprowadza wyceny certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Brał udział w projektach dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych.