Filip Nowakowski

Prezes Zarządu Spółki NOVOL

    Prezes firmy NOVOL Sp. z o.o., polskiego przedsiębiorstwa, będącego liderem w branży lakierniczej o międzynarodowym zasięgu. Przed sukcesją w firmie rodzinnej, założonej w 1978 roku przez Piotra Nowakowskiego i Piotra Olewińskiego, sprawował funkcję Dyrektora Operacyjnego. Absolwent studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiadając gruntowne wykształcenie, a przede wszystkim wieloletnie doświadczenie, w 2016 roku przejął funkcję Prezesa Zarządu. Obecnie prowadzi firmę NOVOL w bardzo dynamiczny i efektywny sposób. Firma z roku na rok poszerza gamę produktów i obecność na różnych rynkach świata, dbając o jakość oferowanych produktów.