dr Przemysław Grobelny, CFA

Młodszy Menedżer w CMT Advisory

    Posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst). Doktor nauk o finansach. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora finansowego, w tym w szczególności w obszarze wycen portfeli wierzytelności oraz transakcji fuzji i przejęć. Posiada bogate doświadczenie zakresie sporządzania opinii na potrzeby sporów sądowych, planów restrukturyzacyjnych oraz wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych, autorskich praw majątkowych, know-how i skryptów dłużnych.