Anna Gregorczyk

Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw

    W Banku Millennium odpowiada za wdrażanie inicjatyw strategicznych, zarządzanie obszarem produktów kredytowych, rozwój kompetencji sieci sprzedaży oraz CRM, narzędzi zarządzania sprzedażą i komunikacji. W bankowości korporacyjnej wiele lat pracowała w obszarach ryzyka i zarządzania produktami. Posiada niemal dwudziestoletnie bogate doświadczenie menedżerskie, które zdobywała w podmiotach o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej. Zarządzała zespołami ekspertów, w tym w strukturach rozproszonych w różnych lokalizacjach. Budowała nowe multidyscyplinarne zespoły, modele pracy, a także realizowała projekty związane z rozwojem kompetencji i wdrażaniem systemów informatycznych.

    Za najważniejsze kompetencje gwarantujące odniesienie sukcesu w dzisiejszych realiach uznaje otwartość, potrzebę ciągłego rozwoju i umiejętność wychodzenia poza strefę własnego komfortu. Na płaszczyźnie społecznej równie ważne są dla niej umiejętność budowania relacji i praca zespołowa.