Anna Bielak-Dworska

Prezes Fundacji Stajni

Od 2004 zaangażowana w działalność rodzinnej firmy. Absolwentka studiów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, coachingu oraz Akademii Przywództwa Psychologicznego, Instytutu Badań Literackich PAN. Dyrektor kreatywna w Inspiration Point S.A., spółce zajmującej się rewitalizacją Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śl. Fundatorka i Prezes fundacji STAJNIA TWÓRCZY KOLEKTYW, ale przede wszystkim kobieta nieobojętna, żona, córka, siostra, koniara, pisarka.