Komitet Naukowy Kongresu Next Generaton w latach 2016 – 2018

prof. Peter May, INTES Akademie – Przewodniczący
dr Adrianna Lewandowska, Instytut Biznesu Rodzinnego – Wiceprzewodniczący Komitetu i Przewodniczący Kongresu

prof. dr hab. Maciej Stradomski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Beata Żelazko, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Jacek Lipiec szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr inż. Ewa Więcek-Janka, Politechnika Poznańska
dr Marta Widz, IMD Business School, Szwajcaria
dr Alicja Hadryś-Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu